Mã Token của bạn:

Mọi người có thể sử dụng cách rút gọn liên kết đơn giản, nhanh nhất với Blitly.io

Chỉ cần sao chép liên kết bên dưới vào thanh địa chỉ vào trình duyệt web của bạn, thay đổi phần cuối cùng thành liên kết đích cần rút gọn và nhấn ENTER. Blitly sẽ sẽ chuyển hướng đến liên kết rút gọn của bạn. Sao chép nó bất cứ nơi nào bạn muốn và được trả tiền.

https://blitly.io/st?apikey=&url=https://yourlink.com