Thông tin cá nhân

Địa chỉ thanh toán


Thông tin thanh toán
Phương thức thanh toán Số tiền rút tối thiểu
Bank Transfer $10
Momo $10
Paypal $10
Payeer $10
Web Money $10
Thẻ cào điện thoại, Game $10
ZaloPay $10
ViettelPay $10
Payoneer $10

- Với Bank Transfer, thêm số tài khoản, tên của bạn, tên ngân hàng.

- Với MoMo, thêm số điện thoại đăng ký MoMo và tên của bạn trên MoMo.

- Với PayPal, thêm email đăng ký của bạn trên PayPal.

- Với Payeer, thêm số tài khoản, email và số điện thoại đăng ký của bạn trên Payeer.

- Với Web Money, thêm ví của bạn.

- Với thẻ cào điện thoại, Game, thêm loại thẻ cần nhận (ví dụ game, card điện thoại), nhà mạng, nhà phát hành game. Mệnh giá của thẻ cần nhận. Số điện thoại hoặc Mail để nhận thông tin thẻ cào.

- Với ZaloPay, thêm số điện thoại, tên của bạn trên ZaloPay

- Với ViettelPay, thêm số điện thoại, tên của bạn trên ViettelPay

- Với Payoneer, thêm mail đăng ký của bạn trên Payoneer